חדשות


ההשתלמות בישראל בסימן "פרויקט השלום" לשנת 2020 בוטלה עקב מגפת הקורונה ונדחית לשנת 2021.

ההשתלמות בישראל נדחה מהאביב לתחילת אוקטובר 2021 ופורסמה בארגון. הפרסום: CIF Israel IPEP October 2021.pdf

מרבית ההשתלמויות בארגון הבינלאומי בשנת 2020 בוטלו עקב המגפה. רשימת ההשתלמויות המעודכנת ביותר: 

IPEPS-2021-with-flyers-14022021.pdf

סניף אוסטריה פרסם לאחרונה השתלמות ווירטואלית שתתקיים באפריל 2021. פרטי התוכנית בפרסום הבא:

CIF_Austria_VIPEP_2021.pdf

סניף פינלנד יקיים השתלמות וירטואלית והפרסום כאן:

IPEP Finland 2021 virtual.pdf

סניף שבדיה יקיים השתלמות והפרסום כאן:

Flyer-CIF-Swedens-IPEP-2021[1].pdf

סניף הולנד יקיים השתלמות בסתיו 2021 והפרסום כאן:

cif-Netherland November 2021.pdf


כנס בינלאומי וירטואלי יתקיים באמצעות סניף קפריסין וסניפים נוספים בנובמבר 2021.

הכנס הבינלאומי הבא יתקיים בגרמניה ביוני 2023.

הכנס הבינלאומי בהודו שתוכנן לנובמבר 2021 בוטל ומתוכנן להתקיים בנובמבר 2025. 

כנס מיוחד לציון 70 שנה לארגון CIPUSA יתקיים בארה"ב בשנת 2026

ישיבות הנהלת הארגון יתקיימו באסטוניה (אוגוסט 2021), בישראל (אוקטובר 2022) ובמרוקו (נובמבר 2024).


הדו"ח השנתי של הארגון הבינלאומי לשנת 2019 -CIF-Annual-Report-final[1].pdf

ביטאון הארגון הבינלאומי קיץ 2020 CIF-summer-20-4-7M new2 (002).pdf


העמותה הישראלית נפגשת במספר מצומצם של חברים ובאמצעות הזום. בסיום הפגישה שהתקיימה ביולי 2020 הצטלמנו בסימן התקופה:

ישיבות העמותה בזום התקיימו בספטמבר ובנובמבר 2020 ובפברואר 2021: