חדשות


ההשתלמות בישראל בסימן "פרויקט השלום" לשנת 2020 בוטלה עקב מגפת הקורונה, נדחתה לתחילת אוקטובר 2021 ופורסמה בארגון. 

הפרסום: CIF Israel IPEP October 2021.pdf

ההשתלמות בישראל נדחתה פעם נוספת לאביב 2022 עקב התפרצות נגיף הדלתא והגבלות הכניסה לישראל 

מרבית ההשתלמויות בארגון הבינלאומי בשנת 2020 בוטלו עקב המגפה.  

סניף אוסטריה קיים באפריל 2021 השתלמות ווירטואלית. פרטי התוכנית בפרסום הבא:

CIF_Austria_VIPEP_2021.pdf

סניף פינלנד קיים השתלמות וירטואלית במאי 2021 והפרסום כאן:

IPEP Finland 2021 virtual.pdf

סניף שבדיה ביטל השתלמות וירטואלית. הפרסום כאן:

Flyer-CIF-Swedens-IPEP-2021[1].pdf

סניף הולנד ביטל השתלמות בסתיו 2021. הפרסום כאן:

cif-Netherland November 2021.pdf

כנס בינלאומי וירטואלי יתקיים באמצעות סניף קפריסין וסניפים נוספים בנובמבר 2021.

הכנס הבינלאומי הבא יתקיים בגרמניה ביוני 2023.

הכנס הבינלאומי בהודו שתוכנן לנובמבר 2021 בוטל ומתוכנן להתקיים בנובמבר 2025. 

כנס מיוחד לציון 70 שנה לארגון CIPUSA יתקיים בארה"ב בשנת 2026.

ישיבות הנהלת הארגון התקיימו וירטואלית באוגוסט 2021. הישיבות הבאות מתוכננות להתקיים בישראל (אוקטובר 2022) ובמרוקו (נובמבר 2024).

הדו"ח השנתי של הארגון הבינלאומי לשנת 2020 CIF Annual Report-def-0821.pdf

ביטאון הארגון הבינלאומי קיץ 2021 CIF-SUMMER-2021-2.pdf


העמותה הישראלית נפגשה במספר מצומצם של חברים ובאמצעות הזום. בסיום הפגישה שהתקיימה ביולי 2020 הצטלמנו בסימן התקופה:

ישיבות העמותה בזום התקיימו בספטמבר ובנובמבר 2020 ובפברואר 2021:

                                          ישיבות העמותה התקיימו במפגש פיזי ובזום בתאריכים פברואר 2021, אפריל 2021, יוני 2021 וכן אוגוסט 2021

סיורי העמותה בישראל בשנת 2020 ובשנת 2021:

הסיור בדרום 23-24 בינואר 2020.pdf

סיור חברי העמותה בצפון יוני 2021.pdf