ההשתלמויות בארגון הבינלאומי בשנת 2020 ובשנת 2021 בוטלו עקב המגפה. שני סניפים, אוסטריה ופינלנד קיימו השתלמויות ווירטואליות בשנת 2021 וסניפים אחדים קיימו השתלמויות בשנת 2022. 

ההשתלמות בישראל נדחתה למאי 2022 עקב המגפה והגבלות הכניסה לישראל והתקיימה עם שלושה משתלמים: משתלם מספרד, משתלמת מטאיוואן ומשתלמת אוסטרלית מתאילנד: Israel IPEP 2022.pdf 

תוכנית ההשתלמות באנגלית כאן: CIF Israel Program 2022 detailed amended .pdf

דו"ח ההשתלמות "פרויקט השלום": CIF Israel Peace Project 2022 article.pdf

 

בהשתלמות בישראל בשנת 2023 CIF Israel IPEP 2023 .pdf השתתפו 4 משתלמות: משוויץ, מפינלנד, מגרמניה ומטורקיה. פירוט תוכנית ההשתלמות: 

CIF Israel Program 2023 detailed last .pdf

מאמרה של המשתלמת משוויץ מתפרסם בביטאון הארגון ב- 2024 ונמצא כאן:

Priska CIF IPEP 2023 report final.pdf 

 

ההשתלמות שתוכננה לאביב 2024 לא תתקיים במועד זה מחוסר פונים ומתוכננת לסתיו.  

פרסום התוכנית במדיות החברתיות עם השינוי: CIF Israel IPEP 2024 September.pdf


בשנת 2024 מתקיימות 15 השתלמויות וכן תוכניות בארגון CIPUSA. פרטים באתר הבינלאומי. רשימת ההשתלמויות נכון להיום: 

January 22th Flyers IPEPS 2024 .docx.pdf


הכנס הבינלאומי פנים אל פנים התקיים בגרמניה ב-12 ביוני 2023. פרטים באתר הארגון הבינלאומי.

הכנס הבינלאומי הבא בהודו מתוכנן להתקיים בנובמבר 2025. 

כנס מיוחד לציון 70 שנה לארגון CIPUSA יתקיים בארה"ב בשנת 2026.

 

ישיבות הנהלת הארגון התקיימו וירטואלית באוגוסט 2021, באפריל 2022 ובאוקטובר 2022. 

הישיבות בשנת 2023 התקיימו פנים אל פנים בכנס בגרמניה (יוני 2023). 

הישיבות הבאות יתקיימו וירטואלית באביב ופנים אל פנים בסתיו במרוקו.

 

הדו"ח השנתי של הארגון הבינלאומי לשנת 2022 : CIF Annual Report 2022.pdf

ביטאון הארגון הבינלאומי חורף 2023 : cif-2023-9-low-res.pdf

ביטאון הארגון הבינלאומי חורף 2024 :  World News 2024 1.pdf 


ישיבות העמותה בזום בלבד התקיימו בשנים 2020-21 וחלקן היברידיות ובשנת 2022 התכנסה העמותה לישיבות היברידיות בזום ופנים אל פנים בינואר, מרץ, אפריל, מאי ואוקטובר.

בשנת 2023 התכנסה העמותה לישיבות היברידיות (בזום ופנים אל פנים) בינואר ובפברואר וכן למפגש פנים אל פנים עם המשתלמות בבואן באפריל ובסיום ההשתלמות במאי. תמונות ההשתלמות בגלריה.


סיורי העמותה בישראל בשנת 2020, 2021 ו-2023: 

סיור בדרום 23-24 בינואר 2020.pdf 

סיור חברי העמותה בצפון יוני 2021.pdf

תכנית הסיור לחברי העמותה בירושלים וסיכום הסיור מרץ 2023.pdf