תדריכים מנהליים ודפי עזרמסמכי הארגון הבינלאומי והעמותה
 


 פרסומי הארגון למקומות עבודה ואירועים מקצועיים:

משפחות מארחות תורמות ונתרמות מהאירוח ובכך מגשימות את חזון הארגון "לקדם את ההבנה והשלום בין עמים ותרבויות".

להלן מספר מסמכים המסייעים למארחים:

המלצות למשפחות המארחות בישראל.pdf

הנחיות בדבר הוצאות במהלך ההשתלמות בישראל


Guidelines Host Families 2021.docx
 
מצגות לשימוש לצורך השתלמויות בחו"ל: 

Nechami presentation.pdf מצגת של נחמה כהן על עצמה ועל ישראל שהוצגה בהשתלמות שבה השתתפה בהולנד בסתיו 2013.  
מצגת של הדס.pdf מצגת של הדס זאב על ישראל ועבודתה שהוצגה בהשתלמות שבה השתתפה בקיץ 2017 בארה"ב. 

CIF ISRAEL PRESENTS Peace project .pdf מצגת של עדנה בר-און על ישראל שהוצגה בכנס "פרויקט השלום" באיטליה בשנת 2018  
כולל טקסט נלווה  Presentation.docx.