השתלמויות בישראל

ההשתלמויות ייחודיות בכך שהן מארחות את המשתלמים בבתיהם של חברי הארגון, מקיימות תכנית מקצועית מובנית הכוללת אוריינטציה למערכת הארגונית, החברתית, הכלכלית והפוליטית במדינה, ביקורים ופגישות עם אנשי מקצוע והיכרות עם שיטות עבודה בקונטקסט החברתי - תרבותי של המדינה.

האירוח במשפחות מאפשר למשתתפים חשיפה ישירה והיכרות בלתי אמצעית עם הווי החיים המיוחד בישראל, סגנונות חיים שונים, דפוסי תרבות, שוֹנוּת ורב-גוניות וכך להכיר את ישראל לעומקה.

למשפחות המארחות נוצרת הזדמנות למפגש אנושי וחוויתי עם תרבויות שונות ובניית קשרים בין אישיים.

ההשתלמות הקרובה תתקיים במאי 2022 לאחר שנדחתה עקב מגפת הקורונה:  Israel IPEP 2022.pdf