כנסים

הארגון הבינלאומי מארגן בשיתוף עם הסניף המארח כנס בינלאומי אחת לשנתיים כדי לשמר את חזונו ומטרותיו של הארגון. הכנסים מציגים נושאים ומגמות מקצועיים עדכניים ומאפשרים לחברי הארגון ולידידיו להיפגש וליצור קשרים חברתיים ומקצועיים בכל העולם.

פרטים נוספים על הכנסים, פרטי הכנסים שהתקיימו לאחרונה והכנסים הבאים נמצאים באתר הבינלאומי בקישור:

https://cifinternational.com/conferences